Using Their Reproductive Autonomy or Buying Their Way Out of Moral Dilemmas?: The Rhetorical Construction of Cross-border Reproductive Care in and from the Nordic Countries

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kanckos L
Redaktörer: Henriksen J, Kurtén T
Förlagsort: Newcastle upon Tyne
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Cambridge Scholars Publishing
Moderpublikationens namn: Crisis and Change. Religion, Ethics and Theology under Late Modern Conditions
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 70


Nyckelord

assisted reproduction, cross-border reproductive care, Nordic countries, reproductive tourism

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 06:00