Klara mål, svävande medel

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Sandberg
Förläggare: Finlands kommunförbund
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finlands kommuntidning
Tidskriftsakronym: Fikt
Nummer: 1
eISSN: 1235-9343

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 04:30