Fast Algorithms for Fragmentable Items Bin Packing

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Benjamin Byholm, Ivan Porres
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
Artikelns sista sida, sidnummer: 1
ISBN: 28
eISBN: 978-952-12-3559-7

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 06:01