Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli, Mikko Mattila, Achillefs Papageorgiou
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Party Politics

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:30