Understanding animal cognition [review]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sanna Lillbroända-Annala
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
Volym: 44
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 72

Senast uppdaterad 2019-15-09 vid 07:05