Design and development of personalized dosage forms by printing technology : study in pharmaceutical sciences

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mirja Palo
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3557-3

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 04:55