New national and regional biological records for Finland 4. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 3

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tea von Bonsdorff, Tuula Niskanen, Kare Liimatainen, Ilkka Kytövuori, Jukka Vauras, Seppo Huhtinen, Tapio Kekki, Juhani Ruotsalainen, Unto Söderholm, Lasse Kosonen, Jorma Pennanen, Ville Kälviäinen
Förläggare: Societas pro Fauna et Flora Fennica
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Memoranda: Societatis Pro Fauna Et Flora Fennica
Volym: 90
Artikelns första sida, sidnummer: 67
Artikelns sista sida, sidnummer: 76
eISSN: 1796-9816

Senast uppdaterad 2020-03-07 vid 05:09