Development of a certification process for engine equipped with NOx selective catalytic reduction

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna-Mari Kaarre
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 52


Nyckelord

NOx emissions, Selective Catalytic Reduction

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:09