Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ramon W. Baker
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-951-765-740-2
eISBN: 978-951-765-741-9

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 06:48