Trauma inflicted by genocide: Experiences of the Rwandan diaspora in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jean d’Amour Banyanga, Kaj Björkqvist, Karin Österman
Förläggare: Cogent OA
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Cogent Psychology
Volym: 4
eISSN: 2331-1908

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 05:54