Introduction: Religion and Popular Music

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marcus Moberg, Christopher Partridge
Redaktörer: Christopher Partridge, Marcus Moberg
Förlagsort: London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Bloomsbury academic
Moderpublikationens namn: The Bloomsbury Handbook of Religion and Popular Music
Seriens namn: Bloomsbury Handbooks in Religion
ISBN: 978-1-4742-3733-8
eISBN: 978-1-4742-3734-5


Nyckelord

popular culture, popular music, Popular music studies, Religion and Art, religion and media, Religion and music, religion and popular culture, Religion and the Arts

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 04:35