Kvalifiseringsbehov og kompetanseutvikling av rektorer i videregående skoler: En kvalitativ studie av videreutdanningsbehov og kvalifiseringsalternativer for rektorer i et utvalg av norske videregående skoler

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jørund Try
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Antal sidor: 198
ISBN: 978-951-765-860-7
eISBN: 978-951-765-861-4


Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:07