Dödssorgens väsen. Recension av Pulkkinen, Mari (2016): Salattu, suoritettu ja sanaton suru. Läheisen menettäminen kokonaisvaltaisena kokemuksena.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christina Sandberg
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Budkavlen
Artikelns första sida, sidnummer: 109
Artikelns sista sida, sidnummer: 110

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 07:38