Värderingar i fokus - om inbördes förståelse i bikulturella familjer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 88
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 103

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:06