Wittgenstein and "Tonk": Inference and Representation in the Tractatus (and Beyond)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gustafsson
Förläggare: University of Arkansas Press
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Philosophical Topics
Volym: 42
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 99
eISSN: 2154-154X

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 06:59