Derivation of Structural VHDL from Component-Based Event-B Models

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sergey Ostroumov, Leonidas Tsiopoulos, Juha Plosila and Kaisa Sere
Redaktörer: Butler M, Hallerstede S, Walden M
Förläggare: TUCS
Publiceringsår: 2013
Förläggare: TUCS
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 4th Rodin User and Developer Workshop
Seriens namn: TUCS Lecture Notes
Nummer i serien: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 31
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
ISBN: 978-952-12-2899-5
ISSN: 1797-8831

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 06:04