Recension av Klas Hanssons dissertation Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914-1990.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kyrkohistorisk årsskift för Sverige
Volym: 47
Artikelns första sida, sidnummer: 245
Artikelns sista sida, sidnummer: 251

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 04:34