Barnets bästa som religiös och moralisk diskurs: Diskursiva konstruktioner av barnets bästa i den politiska debatten om assisterad befruktning

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kanckos Lise
Redaktörer: Blåder N
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Svenska kyrkans forskningsenhet
Moderpublikationens namn: Och han tog dem i famnen. Texter om barn i kyrka och teologi
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 38
ISBN: 978-91-977903-8-3
ISSN: 1652-8581


Nyckelord

assisted reproduction, best interests of the child, Finland

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:54