SOTE-uudistus pohjoismaisesta näkökulmasta

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kettunen Pekka, Sandberg Siv
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Kunnallistieteellinen aikakauskirja
Volym: 2014
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 221

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:35