Visual Learning and Identity Construction Through Gamification in Visual Art Education

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Redaktörer: Dr Maja Pivec, Dr Josef Grundler
Förlagsort: Graz
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Academic Conferences and Publishing International Limited
Moderpublikationens namn: Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning FH Joanneum University of Applied Sciences Graz, Austria 5-6 October 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 972
Artikelns sista sida, sidnummer: 974
ISBN: 978-1-911218-56-2
eISBN: 978-1-911218-57-9
ISSN: 2049-100X


Nyckelord

gamification, Identity Construction, video games, visual art education, Visual Arts

Senast uppdaterad 2020-04-08 vid 06:28