Flexible pigment-cellulose nanofibril composites for printed electronics applications

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Torvinen Katariina
Förläggare: Teknologian tutkimuskeskus VTT
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-951-38-8571-7

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:03