Janus-faced 5-methyl group in 2-hydroxy-5-methyl-[1,4]-benzoquinone

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Thomas Rosenau, Nele Sophie Zwirchmayr, Takashi Hosoya, Andreas Hofinger-Horvath, Markus Bacher, Antje Potthast
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Tetrahedron
Volym: 73
Nummer: 45
Artikelns första sida, sidnummer: 6421
Artikelns sista sida, sidnummer: 6427
eISSN: 1464-5416

Senast uppdaterad 2020-21-01 vid 03:50