Teologi och kristen humanism : ett perspektiv på Torsten Bohlins teologiska tänkande

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Lindfelt
Publiceringsår: 1996
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 347
ISBN: 952-9616-70-8

Senast uppdaterad 2020-03-08 vid 06:54