Rum för teologisk spänning. Historiska, samtidsorienterade och kyrkliga perspektiv i teologisk forskning

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Redaktörer: Kim Groop, Mikael Lindfelt, Pekka Lindqvist
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 142
ISBN: 978-951-765-622-1
eISBN: 978-951-765-623-8

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 05:43