From Act to Action Implementing Language Legislation in Finland, Ireland and Wales.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peadar Ó Flathartar, Siv Sandberg, Colin H.Williams
Förläggare: An chéad chló 2014 @Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-1-873769-19-5

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 04:46