Att sudda ut gränsen: ackulturation i polsk-finländska familjer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Liisa Kuczynski
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 1994
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 73
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 13

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:50