Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sofia Aittomaa
Förläggare: Historiska föreningen r.f.
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 100
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 43


Nyckelord

monuments

Senast uppdaterad 2020-27-05 vid 03:25