Körsång. Tillsammans för helheten eller feel good-projekt?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lena Marander-Eklund
Förläggare: Åbo Akademi - etnologi och folkloristik
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Budkavlen
Tidskriftsakronym: Bd
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 99


Abstrakt

Recension av Owe Ronströms bok Körer och kulturhistoria. Etnologiska aspekter på ett svenskt massfenomen. 2016.


Nyckelord

Körsång

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:22