Comparing Local, National and EU knowledge: The Ignorant Public Reassessed

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Scandinavian Political Studies
Volym: 37
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 428
Artikelns sista sida, sidnummer: 446
eISSN: 1467-9477

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:40