Bubble-Mediated Ultrasensitive Multiplex Detection of Metal Ions in Three-Dimensional DNA Nanostructure-Encoded Microchannels

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Qu X, Yang F, Chen H, Li J, Zhang H, Zhang G, Li L, Wang L, Song S, Tian Y, Pei H
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 9
Nummer: 19
Artikelns första sida, sidnummer: 16026
Artikelns sista sida, sidnummer: 16034
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 03:31