Nanoreactors: Biomimetic Engineering Using Cancer Cell Membranes for Designing Compartmentalized Nanoreactors with Organelle‐Like Functions (Cover)

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Balasubramanian V, Correia A, Zhang H, Fontana F, Mäkilä E, Salonen J, Hirvonen J, Santos HA
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Advanced Materials
Moderpublikationens namn: Advanced Materials
Volym: 29
Nummer: 11

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:38