Receptor-Mediated Surface Charge Inversion Platform Based on Porous Silicon Nanoparticles for Efficient Cancer Cell Recognition and Combination Therapy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zhang F, Correia A, Mäkilä E, Li W, Salonen J, Hirvonen JJ, Zhang H, Santos HA
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: ACS Applied Materials and Interfaces
Volym: 9
Nummer: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 10034
Artikelns sista sida, sidnummer: 10046
ISSN: 1944-8244


Dokument


Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:55

Dela länk