Epifaunal community composition in five macroalgal species - What are the consequences if some algal species are lost?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saarinen Anniina, Salovius-Laurén Sonja, Mattila Johanna
Förläggare: Elsevier Ltd
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 207
Artikelns första sida, sidnummer: 402
Artikelns sista sida, sidnummer: 413


Dokument


Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 02:48