Teachers becoming facilitators of learning

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: A.G. Nyström
Redaktörer: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres
Publiceringsår: 2014
Moderpublikationens namn: INTED2014 Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 921
Artikelns sista sida, sidnummer: 931
ISBN: 978-84-616-8412-0
ISSN: 2340-1079


Nyckelord

business education, Facilitator, Teacher

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:27