Approaches to teaching in thematic work: early childhood teachers' integration of mathematics and arts

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Björklund, Eva Ahlskog-Björkman
Förläggare: Routledge
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: International Journal of Early Years Education
Volym: 25
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 111
eISSN: 1469-8463

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 02:50