Finländsk lärarutbildning i förändring - med utgångspunkt i nyblivna lärares erfarenheter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Bendtsen
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f. Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 87


Nyckelord

Research-based teacher education, teacher education

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 05:17