Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hanna Lindberg
Publisher: Åbo Akademi
Place: Turku
Publication year: 2014
Publisher: Åbo Akademis förlag
ISBN: 978-951-765-738-9
eISBN: 978-951-765-739-6

Last updated on 2020-31-05 at 05:15