Virtual Landscape Modelling

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Uotila, Isto Huvila
Redaktörer: Marko Lamberg MH, Haikari J
Förläggare: Nordic Academic Press
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2011
Moderpublikationens namn: Physical and Cultural sSpace in Pre-industrial Europe: Methodological Approaches
Artikelns första sida, sidnummer: 273
Artikelns sista sida, sidnummer: 286

Senast uppdaterad 2020-28-03 vid 02:49