General didactics in Finnish Teacher Education - the case of class teacher education at Åbo Akademi University

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund, Jan Sjöberg
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik
Volym: 1
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 20

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 04:16