Europeisk samtidshistoria genom en reporters ögon: Recension av: Den döende kommunismen : från Berlinmurens fall till kalla krigets återkomst / Wolfgang Hansson. Lund : Historiska media, 2014

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 273
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 01:33