Förord/Introduction

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström
Förläggare: Insititutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo/Turku
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Budkavlen
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Moderpublikationens namn: Budkavlen
Volym: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
ISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:36