Budkavlen 2017: Den virtuella världen

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström, Sonja Hagelstam, Lotta Wessberg
Redaktörer: Anna-Maria Åström, Sonja Hagelstam, Lotta Wessberg
Förlagsort: Åbo/Turku
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Seriens namn: Budkavlen, Tidskrift för etnologi och folkloristik
Nummer i serien: 2017
Volym: 96
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 112
ISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 06:19