Budkavlen 2016: Tidskrift för etnologi och folkloristik

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna-Maria Åström
Redaktörer: Anna-Maria Åström
Förlagsort: Åbo/Turku
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi
Seriens namn: Budkavlen, Tidskrift för etnologi och folkloristik
Nummer i serien: 2016
Volym: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 96
ISSN: 0302-2447

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 03:09