Miten Marx näkyy nykyvasemmiston ohjelmissa?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Redaktörer: Yrjö Hakanen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Marxin Pääoman ajankohtaisuus
Seriens namn: Marxilainen foorumi-julkaisusarja
Nummer i serien: 53
Artikelns första sida, sidnummer: 216
Artikelns sista sida, sidnummer: 230
ISBN: 978-952-67710-8-3
ISSN: 1236-6994

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:23