Svenskt, finskt och ryskt: Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808-1835

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johanna Wassholm
Place: Helsingfors
Publication year: 2014
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 731
ISBN: 978-951-583-190-3
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-16-07 at 05:48