Pharmaceuticals and surfactants from alga derived feedstock : catalytic amidation of fatty acids and their derivatives with amino alcohols over heterogeneous catalysts

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anastasia Tkacheva
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Antal sidor: 65

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:21