Kommentar till texterna 9 ̶ 10 och 12 : koncept till "Memorial, angående religions-frihet" 1778, 1778(-1779) (opublicerade handskrifter) och "Memorial, angående religions-frihet" 1779

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Redaktörer: Maren Jonasson, Pertti Hyttinen
Förlagsort: Helsinki and Stockholm
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Anders Chydenius samlade skrifter. Band 3. 1777 ̶ 1803
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 762
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 203
Artikelns sista sida, sidnummer: 209
ISBN: 978-951-583-239-9
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:51

Dela länk