De flacka, de vackra och de (o)sakliga: Prosautgivingen 2013

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Finland
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 17

Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 03:19