Med Humboldt i universitetsdebatten

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bengt Kristensson Uggla
Förläggare: Newmaninstitutet AB
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Signum
Nummer: 3/2017
Artikelns första sida, sidnummer: 32
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:39