Veteraner på piedestal femtio år efter 1808-09 års krig

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Britt-Marie Villstrand
Förläggare: Historiska föreningen r.f. Helsingfors
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 99
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 05:41